Atât instituțiile publice cât și societățile comerciale sunt din ce în ce mai expuse la riscurile inerente conectării lor pe internet. Cu cât colectează mai multe informații despre alți clienți, utilizatori sau vizitatori, cu atât sunt mai predispuse la atacuri de tipul “Ransomware” sau “Phishing“.

Societățile sau instituțiile care dispun și de infrastructură informatică proprie (rețele, servere) sau care închiriază servicii de cloud computing își adaugă și alte riscuri care pot duce la încetinirea sau întreruperea serviciilor prestate sau la indisponibilitatea serverelor.

Dacă sunteți o instituție care colectează date personale, în caz de incident de securitate cibernetică aceste date pot fi furate, lucru ce poate duce la incidente și mai grave, de uzurpare a identității, campanii ilicite de colectare a altor informații cu importanță pentru hackeri.

Pagubele în caz de incident pot fi financiare sau reputaționale. În cazul în care se întrerup serviciile pe care le furnizați altor clienți, aceștia pot să vă atace în justiție sau pot să își mute afacerea la alt furnizor.

Întrebați-ne despre auditul nostru de securitate, efectuat de persoane certificate internațional în domeniul cyber-securității !